Center for Valg og Partier - Københavns Universitet – University of Copenhagen

Forside

Velkommen til Center for Valg og Partier

Center for Valg og Partier (CVAP) er et forskningscenter med fokus på studiet af de centrale institutioner i det moderne repræsentative demokrati (valg, vælgere, valgsystemer, politiske partier, parlamenter, regeringer, forfatninger m.v.), samt den adfærd og de processer, der finder sted indenfor rammerne af disse.

CVAP er indlejret i Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og samler forskere fra KU og andre universiteter i ind- og udland om fælles forskningsprojekter og aktiviteter.

OPEC

Under valgkampagner bliver der anvendt flere og flere ressourcer, men hvordan påvirker det vælgerne? CVAP har et forskningsprojekt kørende, der hedder OPEC (Online Panel of Electoral Campaigning). OPEC har udtalt sig i adskillige medier om den foregående valgkamp og udgivet forskellige videnskabelige publikationer.

Læs mere om OPEC her

Valg til Europaparlamentet 2014

Den 25. Maj 2014 skal danskerne vælge deres 13 repræsentanter til Europaparlamentet. Der er sket meget i de sidste 5 år, hvor både økonomiens genopretning og den nylige udenrigspolitiske krise er kommet i spil. Spørgsmålet er derfor hvordan det kommer til at afspejle sig i valget, hvor CVAP's forskere kan oplyse omkring alt fra valgforbund til landspolitiske effekter i valget til Europaparlamentet.

I forbindelse med valget, stiller CVAP's forskere sig til rådighed for medierne. Derudover kan du finde informationer vedrørende valget og de foreløbige medieoptrædener her.